P.P.H-U STELMET PAWEŁ BIAŁOZOR, KAROL BIAŁOZOR S.C.  informuje, iż w dniu 18.03.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Audyt i strategia wzornicza kluczem innowacyjnego rozwoju firmy P.P.H.U. STELMET P. Białozor, K. Białozor s.c. w ramach działania 1.4: Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie      potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go
w działalności przedsiębiorstwa.

Efekty projektu:  Strategia wzornicza firmy

Wartość projektu 121.278,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 83.810,00 PLN
Umowa nr: POPW.01.04.00-20-0016/19-00