P.P.H.U STELMET P. Białozor, K. Białozor s.c. informuje, iż w dniu  29.06.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy P.P.H.U STELMET P. Białozor, K. Białozor s.c. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej w ramach działania 1.4: Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go w działalności przedsiębiorstwa. Realizacja projektu umożliwi zaprojektowanie i wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych prefabrykowanych modułów carportów  i pergol fotowoltaicznych, a także rozwój brandu STELMET.

Efekty projektu: 

  1. Wprowadzenie do produkcji systemu prefabrykowanych pergol i carportów modułowych.
  2. Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla nowej marki wraz z materiałami marketingowymi.
  3. Przeprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej dla marki STELMET wraz z materiałami marketingowymi.
  4. Usprawnienie procesu komunikacji z klientem.

 

Wartość projektu: 3 551 674,49 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   2 013 278,16 PLN

Umowa nr: POPW.01.04.00-20-0026/20-00

P.P.H-U STELMET PAWEŁ BIAŁOZOR, KAROL BIAŁOZOR S.C.  informuje, iż w dniu 18.03.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Audyt i strategia wzornicza kluczem innowacyjnego rozwoju firmy P.P.H.U. STELMET P. Białozor, K. Białozor s.c. w ramach działania 1.4: Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie      potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go
w działalności przedsiębiorstwa.

Efekty projektu:  Strategia wzornicza firmy

Wartość projektu 121.278,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 83.810,00 PLN
Umowa nr: POPW.01.04.00-20-0016/19-00