Obróbka skrawaniem – rodzaj obróbki ubytkowej polegający na zdejmowaniu ( ścinaniu ) małych części obrabianego materiału zwanych wiórami. Proces ten realizuje się narzędziami skrawającymi. Cechą wszystkich takich narzędzi jest klinowy kształt części roboczej, zwanej ostrzem skrawającym. Przedmiot, jak i narzędzia skrawające muszą zachowywać podczas procesu obróbki odpowiednie położenie i wykonywać odpowiednie ruchy względem siebie. Obróbka skrawaniem wykonywana jest na obrabiarkach.

Naszym klientom oferujemy:  

  • Toczenie stali, żeliwa, tworzyw sztucznych
  • Toczenie wałków ze stali
  • Obróbka odlewów żeliwnych
  • Frezowanie detali ze stali lub tworzyw
  • Wiercenie i gwintowani

Wykonujemy: śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych (śruby dwustronne), śruby i nakrętki do turbin i młynów, wały, pierścienie, tuleje, koła zębate, łańcuchowe, pędne, wirnikowe, łańcuchy zgrzebłowe, koła jezdne, rolki łańcuchowe itd.